دقیق ابزار مشهد

محصول Temperature transmitter

فرستنده دما: در صنعت برای اندازه گیری دما، معمولاً از دو روش اساسی استفاده می شود، برای دماهای بالا معمولاً ترموکوپل به کار می رود و برای دماهای کمتر معمولاً از RTDها استفاده می شود که از معروفترین RTDها، PT100 می باشد.

در حالت ترموکوپلی تغییرات دما تبدیل به یک ولتاژ خیلی کم در حد میلی ولت می شود که بسیار نویزپذیر وحساس می باشد و برای انتقال به مسافت بیش از چند متر اصلاً مناسب نیست و برای اتصال ترموکوپل به وسایل دیگر نیاز به سیم های خاص و همجنس آن می باشد، در صورت استفاده از RTDها، تغییرات دما تبدیل به تغییرات مقاومت اهمی سنسور می شود، و خواندن این مقاومت احتیاج به مدار خاصی دارد و در صورت اتصال دو سیمه یا سه سیمه در مسافت های بیشتر از چند متر مقاومت سیم ها باعث قرائت اشتباه دمای اندازه گیری شده می شود .

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
Daghigh Code : No Set
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777