دقیق ابزار مشهد

محصول pneumatic actuator

محرک پنوماتیک: اکچویتور وسیله ای است که یکی از انواع انرژی را به حرکت خطی یا دورانی تبدیل می نماید تا بوسیله ی این حرکت یک شیر بتواتد باز یا بسته شود، معمولترین و پر کاربردترین اکچویتور صنعتی از نوع پنوماتیکی دیافراگمی می باشد، که با دریافت سیگنال فشار هوا در محدوده ی 3 تا 15 psi می تواند یک شیر را از کاملاً بسته تا کاملاً باز یا برعکس، تغییر وضعیت دهد.

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
Daghigh Code : No Set
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777