دقیق ابزار مشهد

محصول Magnetic flow transmitter

فلومتر مغناطیسی چیست؟ فلومتر مغناطیسی براساس قانون القای فارادی طراحی و ساخته شده است. قانون القای فارادی بیان می کند که اگر یک هادی در میدان مغناطیسی حرکت کند در آن ولتاژی القا می شود که جهت این ولتاژ بر جهت حرکت هادی و جهت میدان الکترومغناطیسی عمود است. بنابر این با قرار دادن یک سیم پیچ در مسیر عبور سیال یک میدان مغناطیسی در داخل لوله ایجاد می شود. سیال اگر رسانا باشد در نقش هادی بازی کرده و در آن ولتاژی القا می شود. این ولتاژ توسط الکترودهایی که در کناره های لوله قرار دارند قرائت می شود. این ولتاژ متناسب با سرعت سیال و در نتیجه میزان دبی است. لوله باید دارای یک لایه عایق الکتریسیته باشد تا ولتاژ القایی قابل قرائت باشد.

Daghigh Code : F101
Brand : Siemens
Product Name : Sensor Magnetic flowmeter
Order Cod : 101cb11000
supply : ۲۲۰Vac
Output : -
Model : Mag 3100 water
Size : DN65
Daghigh Code : F111
Brand : E+H
Product Name : Sensor Magnetic flowmeter
Order Cod : 33HP26-BCABA83A21A
supply : &&&
Output : &&&
Model : PROMAG H
Size : DN25
Daghigh Code : F106
Brand : E+H
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : 50H15-LB0A1AA0A5AA
supply : ۲۴Vdc
Output : 4-20mA&PULS
Model : PROMAG 50H
Size : DN15
Daghigh Code : F112
Brand : EGE
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : -
supply : ۲۴Vdc
Output : 4-20mA
Model : SDN 520 GA
Size : DN15
Daghigh Code : F117
Brand : E+H
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : 30FT80-CD1AA11A21C
supply : ۲۶۰Vac
Output : 4-20mA&PULS
Model : PROMAG 30F
Size : DN80
Daghigh Code : F119
Brand : E+H
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : 33HP26-BCABA83A21A
supply : -
Output : -
Model : PROMAG H
Size : DN25
Daghigh Code : F124
Brand : YOKOGAWA
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : AE205MG-AJ1-LSJ-A1DH/ECG/BR
supply : 100 to 120VDC / 100 to 240 VAC
Output : 4-20mA&PULS
Model : ADMAG AE
Size : DN50
Daghigh Code : F125
Brand : ABB
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : T80OF1ASAA2ND030E11
supply : 100 .. 230 VAC
Output : 4-20mA&PULS
Model : COPA-XE DE43F
Size : DN80
Daghigh Code : F127
Brand : E+H
Product Name : Magnetic Transmitter Remote
Order Cod : 53H26-BCAB1B31A1AB
supply : 24 VDC/VAC
Output : 4-20mA&PULS
Model : PROMAG 53
Size : -
Daghigh Code : F128
Brand : YOKOGAWA
Product Name : Magnetic flowmeter
Order Cod : AXF025G-E1AL1S-BA11-21B/A/SCT
supply : 100-120 VDC 100-240 VAC
Output : 4-20mA
Model : ADMAG AXF
Size : DN25
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777