دقیق ابزار مشهد

محصول Vibration fork level switch

لول سوئیچ ارتعاشی چیست؟ لول سوئیچهای ارتعاشی / لرزشی که به نامهای دیاپازونی هم مشهورند برای کنترل سطح مایعات و جامدات پودری مورد استفاده قرار میگیرند. مکانیزم کنترلرهای  سطح لرزشی به این صورت است که در حالت عادی شروع به ارتعاش با فرکانس تعریف شده ای میکنند و در حالتی که مواد پودری جامد و یا سیالات مایع به آن سطح میرسد به علت تغییر محیط دامنه و مقدار فرکانس ارتعاش تغییر کرده و این تغییر با طراحی الکترونیکی حس گردیده و فرمان خروجی ، سوئیچ مورد نظر صادر میگردد .

Daghigh Code : L115
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB2E4A
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL52
Daghigh Code : L116
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB1E5A
supply : 19-253VAC
Output : 2-wire
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL51
Daghigh Code : L117
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB2E4A
supply : 19-253VAC/19-55VDC
Output : -
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL54
Daghigh Code : L118
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB8E4A
supply : H-L signal
Output : -
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL58
Daghigh Code : L119
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB8E5A
supply : 9-253VAC/19-55VDC
Output : -
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL54
Daghigh Code : L120
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB4E5A
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL52
Daghigh Code : L121
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB2E5A
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL52
Daghigh Code : L122
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB2E5A
supply : 19-253VAC
Output : 2-wire
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL51
Daghigh Code : L123
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL260-0020
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Liquiphant T FTL260
Size : -
Daghigh Code : L124
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL260-0010
supply : 19-253VAC
Output : 2-wire 21
Model : Liquiphant T FTL260
Size : -
Daghigh Code : L125
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL361-RGR2AA1T
supply : 21...253VAC
Output : 2-wire
Model : LIQUIPHANT-II FTL361
Size : FEL31
Daghigh Code : L126
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL361-RGR2AA2T
supply : 10...55 VDC
Output : 3-wire PNP
Model : LIQUIPHANT-II FTL361
Size : FEL32
Daghigh Code : L127
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL361-RGR2AA4T
supply : 21...253 VAC / 20...200 VDC
Output : -
Model : LIQUIPHANT-II FTL361
Size : FEL34
Daghigh Code : L128
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL361-RBE2AA4T
supply : 21...253 VAC / 20...200 VDC
Output : -
Model : LIQUIPHANT-II FTL361
Size : FEL34
Daghigh Code : L129
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL361-RBE2AA2T
supply : 10...55 VDC
Output : 3-wire PNP
Model : LIQUIPHANT-II FTL361
Size : FEL32
Daghigh Code : L130
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTM31-B1BA1A
supply : 19-253VAC
Output : 2-wire
Model : Soliphant II FTM31
Size : -
Daghigh Code : L131
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTM31-B2BA1A
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Soliphant II FTM31
Size : FEM32
Daghigh Code : L132
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTM31-B4BA1A
supply : 19-253VAC/200VDC
Output : -
Model : Soliphant II FTM31
Size : -
Daghigh Code : L113
Brand : VEGA
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : S81GNN.RAK
supply : ۲۰٫٫۲۵۰ Vac
Output : -
Model : SWING 81G1R5
Size : -
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777