دقیق ابزار مشهد

محصول Radar level transmitter

فرستنده سطح رادار: سطح سنجهای راداری در حقیقت تجهیزاتی هستند که با ارسال امواج رادار، فضای خالی بالای مخزن را اندازه گیری می کنند. با کسرِ ارتفاعِ خالیِ مخزن، از مقدار ارتفاع واقعی آن که به عنوان مقدار اولیه به حسگر داده  شده است ارتفاع مایع محاسبه میشود درحقیقت امواج رادار از طریق آنتن، منتشر و پس از برخورد با سطح سیال مجدداً به سمت آنتن بازتاب می گردد. با توجه به رابطه معکوس میان فرکانس و طول موج، هر چه فرکانسِ امواجِ ارسالی از آنتن بالاتر باشد،طول موج امواج،کوتاه تر خواهد بود و موجب کاهش طول آنتن خواهد شد. بنابراین استفاده از سطح سنجهایی که با فرکانس بالا کار می کنند به سبب کوتاه بودن طول آنتن، نسبت به حسگرهای فرکانس پایین آسان تر خواهد بود.اندازه گیری ارتفاع تا 70 متر با دقت بسیاربالا و نیز قابلیت کارکرد تا دمای 400 درجه سانتی گراد و فشار 160 بار از جمله ویژگی های سطح سنج های راداری می باشد.

Daghigh Code : L101
Brand : VEGA
Product Name : Radar Level Meter
Order Cod : 954775/00/001
supply : ۱۴٫٫۲۹Vdc
Output : ۴-۲۰ mA HART
Model : PULS54KEXC031DXXFV2V
Size : DN150
Daghigh Code : L102
Brand : VEGA
Product Name : Radar Level Meter
Order Cod : 954775/00/001
supply : ۱۴٫٫۲۹Vdc
Output : ۴-۲۰ mA HART
Model : PULS52KEX0.XDXXG9K
Size : ۱(۱/۲)
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777