مقالات آموزشی دقیق ابزار مشهد

دقیق ابزار مشهد


منظور از محصولات Temperature چیست

اندازه گیری دما Temperature measurementدما کمیتی برای بیان میزان گرمای یک جسم است. گرما میزان انرژی جنبشی ذخیره شده در ملکولهای یک جسم است.  

منظور از محصولات Flow چیست

انداره گیری جریان سیال ، دبی [Flow] چیست ؟ دبی مقدار سیالی است که در واحد زمان از سطح مشخصی عبور میکند . دبی به صورت وزنی و حجمی سنجیده می شود سیالات معمولا از دبی حجمی استفاده می کنیم . با توجه به خواص گونانگون مواداز جمله چگالی،لزجت، وجد ذرات ...

منظور از محصولات Pressure چیست

اندازه گیری فشار (Pressure measurement) اندازه گیری فشار برای دانستن میزان آن یا استفاده از مقدار فشار جهت اندازه گیری کمیت های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل روش های فراوانی برای اندازه گیری فشار ابداع شده است که هر کدام بر پایه ی یک اصل فیزیکی استوار است. چند ...

منظور از محصولات Level transmitter چیست

فرستنده سطح: وسیله ای است که برای اندازه گیری سطح مواد داخل مخازن استفاده می شود، و بسته به نوع مخزن و مواد داخل آن وخصوصیات این مواد، در رنج ها و انواع مختلف در صنعت وجود دارد.

منظور از محصولات Level چیست

اندازه گیری سطح سیال (Level measurement) اندازه گیری سطح سیال درون مخازن در کارخانه های تولیدی به دلایل زیر از اهمیت بالایی برخوردار است. 1- مدیریت مواد اولیه و محصولات در انبار ها و مخازن 2- کنترل ورودی و خروجی مخازن پروسه 3- کنترل میزان مورد نیاز مواد در پروسه  

منظور از محصولات Flow transmitter چیست

ترانسمیتر فلو :ترانسمیتر فلو، وسیله ایست که حجم یا جرم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند، این وسایل معمولاً هم مقدار لحظه ای فلوی عبوری و هم مقدار کل فلوی عبوری را اندازه گیری می کنند،  در بیشتر صنایع دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری ضروری است . توجه ...

منظور از محصولات Flow switch چیست

سوئیچ جریان : فلو سوئیچها وسایلی هستند که وجود یا عدم وجود سیال در لوله ها را حس می نمایند و در صورت عبور سیال کنتاکتی را وصل یا قطع می نمایند و در مدل ها و انواع مختلف وجود دارند و در حالت کلی به دو دسته ی تماسی ...

منظور از محصولات Flow indicator چیست

جریان شاخص: نمایشگرهای فلو، برای نشان دادن وجود سیال و دبی تقریبی سیال می باشند و معمولاً در دو مدل عقربه ای و پروانه ای موجود می باشند.  

منظور از محصولات Control Valve چیست

کنترل ولو چیست :  کنترل ولو شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال ...

منظور از محصولات Monitoring چیست

مانیتورینگ(HMI)چیست؟ سیستم مانیتورینگ یک سیستم کنترل و نمایش است که اپراتور می تواند بواسطه آن با پروسه مورد نظر یک ارتباط کنترلی برقرار نموده و تمام تنظیمات مورد نیاز را بواسطه شرایط تولید و کنترل انجام دهد و این سیستم معمولاً به صورتهای سیاه و سفید و رنگی و برای کنترل ...
  • صفحه 1 از 2
  • 2
OK 96.777