سرو (Drive)

دقیق ابزار مشهد


Drive

سرو (Drive) چیست؟ موتورهای سرو همان راه اندازی با اینوتور است با این تفاوت که موتور بکارگرفته شده یک موتور معمولی نیست و دارای یک اینکودر داخلی به منظور محاسبه سرعت و جهت چرخش موتور است و اینوتور آن قادر به محاسبه سرعت و بسیاری از پارامترهای لازم دیگر و ارسال آنها برای سیستمهای پردازنده (هوشمند) خارجی است

محصول Inverter

معکوس کننده: اینورترها یا همان درایوهای موتورهای الکتریکی، دستگاه هایی هستند که می توانند برق تک فاز یا سه فاز را به عنوان ورودی بگیرند و در خروجی برق سه فاز با دامنه ی ولتاژ متغیر و فرکانس متغیر بدهند، به وسیله ی این ولتاژ و فرکانس متغیر می توان دور ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Drive چیست

سرو (Drive) چیست؟ موتورهای سرو همان  راه اندازی با اینوتور است با این تفاوت که موتور بکارگرفته شده یک موتور معمولی نیست و دارای یک اینکودر داخلی به منظور محاسبه سرعت و جهت چرخش موتور است و اینوتور آن قادر به محاسبه سرعت و بسیاری از پارامترهای لازم دیگر و ...
OK 96.777