درباره ی Flow transmitter

دقیق ابزار مشهد


Flow transmitter

ترانسمیتر فلو :ترانسمیتر فلو، وسیله ایست که حجم یا جرم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند، این وسایل معمولاً هم مقدار لحظه ای فلوی عبوری و هم مقدار کل فلوی عبوری را اندازه گیری می کنند، در بیشتر صنایع دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری ضروری است . توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم یا حجم مواد است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد د

محصول Vortex flow transmitter

فرستنده گرداب چیست ؟ فلومتر ورتکس بر اساس پدیده ای در دینامیک سیالات که توسط دانشمندی به نام Theodore von Kármán کشف گردیده است کار میکند . درعمل فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند . فلومتر ورتکس در ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Ultrasonic flow transmitter

فرستنده التراسونیک چیست ؟ روش های آلتراسونیک به خاطر اینکه با سیال ارتباط مستقیمی ندارند و نیازی به رسانا بودن سیال نیز وجود ندارد امروزه در کاربردهای صنعتی جایگاه ویژه ای یافته اند.
Daghigh Code : F116
Brand : Micronics
Product Name : Ultrasonic Flowmeter
Order Cod : -
supply : -
Output : -
Model : ULTRAFLO2000
Size : DN90 to DN1000

محصول Turbin flow transmitter

فلومترهای توربینی چیست ؟ فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده که در کناریک سنسور برای مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین در اثر عبور جریان و فلو تعدادی پالس تولید میکنند که با کالیبرۀ دستگاه بر اساس مقدار فلو ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Thermal mass Flow transmitter

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Orifice flow transmitter

فلومتر های اورفیس چیست؟ فلومتر های اورفیس پلیت، از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب می شوند که با طراحی نسبتاً ساده ، کارائی بالا و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابل قبولی ارائه میدهند. اورفیس به صفحه مسطحی می گویند که در آن یه سوراخ بسته به محاسبات مربوط به ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Magnetic flow transmitter

فلومتر مغناطیسی چیست؟ فلومتر مغناطیسی براساس قانون القای فارادی طراحی و ساخته شده است. قانون القای فارادی بیان می کند که اگر یک هادی در میدان مغناطیسی حرکت کند در آن ولتاژی القا می شود که جهت این ولتاژ بر جهت حرکت هادی و جهت میدان الکترومغناطیسی عمود است. بنابر این ...
Daghigh Code : F101
Brand : Siemens
Product Name : Sensor Magnetic flowmeter
Order Cod : 101cb11000
supply : ۲۲۰Vac
Output : -
Model : Mag 3100 water
Size : DN65

محصول Impeller flow transmitter

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Coriolis Mass Flow transmitter

فلومتر جرمی کوریولیس(Coriolis mass flow meter) : در این روش دو لوله موازی توسط یک سیم پیچ تحریک با فرکانس از پیش تعیین شده به نوسان در می آید.با عبور سیال درون دو لوله نیرویی در جهت عمود بر لوله ها وارد میشود که بنام نیروی کوریولیس معروف است.این نیرو ...
Daghigh Code : F118
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Sensor
Order Cod : CMF010M
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN08

منظور از محصولات Flow transmitter چیست

ترانسمیتر فلو :ترانسمیتر فلو، وسیله ایست که حجم یا جرم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند، این وسایل معمولاً هم مقدار لحظه ای فلوی عبوری و هم مقدار کل فلوی عبوری را اندازه گیری می کنند،  در بیشتر صنایع دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری ضروری است . توجه ...
OK 96.777