تغییر سطح (Level switch)

دقیق ابزار مشهد


Level switch

تغییر سطح: از Level Switchها برای کنترل سطح مخازن استفاده می شود، این سوئیچ ها در انواع مختلف، سایزهای متفاوت وکاربردهای گوناگون وجود دارن .

محصول Vibration fork level switch

لول سوئیچ ارتعاشی چیست؟ لول سوئیچهای ارتعاشی / لرزشی که به نامهای دیاپازونی هم مشهورند برای کنترل سطح مایعات و جامدات پودری مورد استفاده قرار میگیرند. مکانیزم کنترلرهای  سطح لرزشی به این صورت است که در حالت عادی شروع به ارتعاش با فرکانس تعریف شده ای میکنند و در حالتی که ...
Daghigh Code : L115
Brand : E+H
Product Name : Vibration level switch
Order Cod : FTL51-AGQ2BB2E4A
supply : 10-55VDC
Output : 3-wire PNP
Model : Liquiphant M FTL51
Size : FEL52

محصول Floater level switch

سطح سنج شناوری یا فلوتری چیست؟ Floater level meter از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری سطح مایعات استفاده از خاصیت غوطه وری مواد در سطح مایع و نمایش این تغیرات به کمک اتصال به یک نشاندهنده میباشد. این روش مکانیکی علاوه بر سهولت در استفاده در بسیاری شرایط خاص در مخازن نظیر ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Capacitive level switch

سطح سنج خازنی چیست؟ Capecitance level meter  سطح سنجهای خازنی به صورت پیوسته و گسسته میتوانند سطح مخزن شما را مانیتور کنند . خصوصاٌ برای مواد پودری یکی گزینه های شما انتخاب لول سوئیچهای خازنی است. عملکرد این لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر میآید بر اساس خاصیت خازنی ...

محصول Admittance level switch

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Level switch چیست

تغییر سطح: از Level Switchها برای کنترل سطح مخازن استفاده می شود، این سوئیچ ها در انواع مختلف، سایزهای متفاوت وکاربردهای گوناگون وجود دارن .  
OK 96.777