فرستنده سطح (Level transmitter)

دقیق ابزار مشهد


Level transmitter

فرستنده سطح: وسیله ای است که برای اندازه گیری سطح مواد داخل مخازن استفاده می شود، و بسته به نوع مخزن و مواد داخل آن وخصوصیات این مواد، در رنج ها و انواع مختلف در صنعت وجود دارد.

محصول Ultrasonic level transmitter

فرستنده سطح التراسونیک: سطح سنج های آلتراسونیک به دلیل اندازه گیری غیر تماسی آنها به ما امکان سطح سنجی در محیط های انفجاری و خورنده را می دهد. این سطح سنج ها با ارسال پالسهای صوتی و دریافت انعکاس همان پالس و مقایسه سرعت رفت و برگشت آن با توجه به ...
Daghigh Code : L107
Brand : E+H
Product Name : Ultrasonic level meter
Order Cod : FMU230E-AA32
supply : ۱۲٫٫۳۶
Output : ۴-۲۰ mA HART
Model : PROSONIC T
Size : -

محصول Radar level transmitter

فرستنده سطح رادار: سطح سنجهای راداری در حقیقت تجهیزاتی هستند که با ارسال امواج رادار، فضای خالی بالای مخزن را اندازه گیری می کنند. با کسرِ ارتفاعِ خالیِ مخزن، از مقدار ارتفاع واقعی آن که به عنوان مقدار اولیه به حسگر داده  شده است ارتفاع مایع محاسبه میشود درحقیقت امواج رادار ...
Daghigh Code : L101
Brand : VEGA
Product Name : Radar Level Meter
Order Cod : 954775/00/001
supply : ۱۴٫٫۲۹Vdc
Output : ۴-۲۰ mA HART
Model : PULS54KEXC031DXXFV2V
Size : DN150

محصول Magnetic level transmitter

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Hydrostatic level transmitter

سطح سنج هیدرواستاتیک چیست؟ لول متر (ارتفاع سنج) هیدرو استاتیک بر اساس اندازه گیری عملکرد فشاری قادر به اندازه گیری ارتفاع ( لول ) آب می باشد . این نوع لول سنج دارای دقت کاری بالا و عملکرد بسیار مناسب بوده و توسط پروب شناوری داخل مخزن سیال قرار می گیرد ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Level transmitter چیست

فرستنده سطح: وسیله ای است که برای اندازه گیری سطح مواد داخل مخازن استفاده می شود، و بسته به نوع مخزن و مواد داخل آن وخصوصیات این مواد، در رنج ها و انواع مختلف در صنعت وجود دارد.
OK 96.777