اندازه گیری دما (Temperature)

دقیق ابزار مشهد


Temperature

اندازه گیری دما Temperature measurementدما کمیتی برای بیان میزان گرمای یک جسم است. گرما میزان انرژی جنبشی ذخیره شده در ملکولهای یک جسم است.

محصول Temperature transmitter

فرستنده دما: در صنعت برای اندازه گیری دما، معمولاً از دو روش اساسی استفاده می شود، برای دماهای بالا معمولاً ترموکوپل به کار می رود و برای دماهای کمتر معمولاً از RTDها استفاده می شود که از معروفترین RTDها، PT100 می باشد. در حالت ترموکوپلی تغییرات دما تبدیل به یک ولتاژ ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Temperature switch

سوئیچ دما: Temperature switch یا همان ترموستات ها، وسایلی هستند که می توانند در دماهای خاصی عمل قطع و وصل یک کنتاکت را انجام بدهند، در حالت کلی در صنعت سوئیچ ها وسایلی هستند که به صورت دیجیتال عمل کرده و عمل قطع و وصل  را انجام می  دهند، اما سنسورها می ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Temperature indicator

شاخص دما Temperature indicator یا نمایشگرهای دما، در مدل ها و رنج های متفاوت برای نمایش مقدار دما در یک پروسه استفاده می شوند و با نام ترمومتر نیز شناخته می شوند. و در حالت کلی به دو صورت دیجیتالی یا عقربه ای در صنعت موجود هستند.
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Temperature چیست

اندازه گیری دما Temperature measurementدما کمیتی برای بیان میزان گرمای یک جسم است. گرما میزان انرژی جنبشی ذخیره شده در ملکولهای یک جسم است.  
OK 96.777